Crna lista/bela lista/lista izuzetaka

Da bi se obezbedila zaštita od neželjene pošte, ESET Endpoint Security vam omogućava da klasifikujete e-adrese pomoću specijalizovanih listi. Bela lista sadrži e-adrese koje smatrate bezbednim. Poruke od korisnika na beloj listi uvek su vidljive u fascikli za dolaznu poštu. Crna lista sadrži e-adrese koje su klasifikovane kao bezvredna pošta i sve poruke od pošiljalaca na crnoj listi se označavaju u skladu sa tim. Lista izuzetaka sadrži e-adrese za koje se uvek proverava da li šalju bezvrednu poštu, ali može da sadrži i adrese iz neželjenih e-poruka koje nisu odmah prepoznate kao pošta koja je bezvredna.

Sve liste mogu da se uređuju iz glavnog prozora programa ESET Endpoint Security u meniju Napredno podešavanje > Veb i e-pošta > Zaštita klijenta e-pošte > Adresar zaštite od bezvredne e-pošte i to pomoću dugmadi „Dodaj“, „Uredi“ i „Ukloni“ u okviru prozora dijaloga za svaku listu ponaosob ili u meniju Podešavanje > Veb i e-pošta kada kliknete na točkić GEAR pored opcije Zaštita od bezvredne pošte.

PANEL_SMON_EDIT_WLBL

Program ESET Endpoint Security podrazumevano dodaje na belu listu sve adrese iz adresara podržanih klijenata e-pošte. Crna lista je podrazumevano prazna. Lista izuzetaka podrazumevano sadrži samo sopstvene e-adrese datog korisnika.