Adresar zaštite od bezvredne pošte

Funkcija za zaštitu od bezvredne pošte u programu ESET Endpoint Security omogućava vam da konfigurišete razne parametre za liste adresa.

Adresari

Dozvoli korisničke liste adresa – Aktivirajte ovu opciju da biste aktivirali adresar koji je kreirao korisnik u sopstvenom klijentu e-pošte.

Dozvoli globalne liste adresa – Aktivirajte ovu opciju da biste aktivirali globalni adresar koji će deliti svi korisnici na ovoj radnoj stanici, uslugu direktorijuma u sistemu e-pošte. Globalna lista adresa sadrži informacije o svim korisnicima e-pošte, distribucionim grupama i resursima.

Bela lista korisnika – Lista kontakata na kojoj možete da dodajete, uređujete ili brišete e-adrese koje se smatraju bezbednima i od kojih korisnik želi da prima poruke.

Crna lista korisnika – Lista kontakata na kojoj možete da dodajete, uređujete ili brišete e-adrese koje se ne smatraju bezbednim i od kojih korisnik ne želi da prima poruke.

Lista izuzetaka korisnika – Ova lista kontakata sadrži e-adrese koje se možda koriste za lažno predstavljanje i slanje bezvredne pošte. Pogledajte i listu izuzetaka.

Globalna bela lista/crna lista/lista izuzetaka – Ove liste se koriste za primenu polisa zaštite od bezvredne pošte na sve korisnike koji koriste ESET Endpoint Security na ovoj radnoj stanici. Kada se proizvodom ESET Endpoint Security daljinski upravlja, ESET PROTECT/ESMC/ECA polisa se primenjuje na sve dodeljene radne stanice.

Automatski dodaj na belu listu korisnika

Dodaj adrese iz adresara – Dodajte adrese sa liste kontakata na belu listu.

Dodaj adrese primalaca iz odlaznih poruka – Dodajte adrese primalaca iz poslatih poruka na belu listu.

Dodaj adrese iz poruka koje su ponovo klasifikovane kao „NIJE bezvredna pošta“ – Na belu listu dodajte adrese pošiljalaca poruka koje su ponovo klasifikovane kao pošta koja NIJE bezvredna.

Automatski dodaj na listu izuzetaka korisnika

Dodaj adrese sa sopstvenih naloga – Aktivirajte ovu opciju da biste dodali adrese iz postojećih naloga klijenta e-pošte u listu izuzetaka.