Zaštita od bezvredne pošte

Neželjena e-pošta, koja se još naziva i bezvredna pošta, spada među najveće probleme elektronske komunikacije. Ona predstavlja 50 procenata celokupne komunikacije e-poštom. Zaštita od bezvredne e-pošte ima svrhu da štiti od tog problema. Modul za zaštitu od bezvredne pošte kombinuje nekoliko principa za zaštitu e-pošte i na taj način pruža izvrsno filtriranje koje održava vaše prijemno poštansko sanduče čistim.

CONFIG_SMON

Važan princip za otkrivanje bezvredne pošte jeste mogućnost prepoznavanja neželjene e-pošte zasnovana na unapred definisanim pouzdanim adresama (bela lista) i bezvrednim adresama (crna lista). Sve adrese iz liste kontakata automatski se dodaju na belu listu, kao i sve druge adrese koje ste označili kao bezbedne.

Osnovni metod koji se koristi za otkrivanje bezvredne pošte jeste skeniranje svojstava e-poruka. Primljene poruke se skeniraju na osnovu osnovnih kriterijuma bezvredne pošte (definicija poruka, statističke heuristike, algoritama za prepoznavanje i drugih jedinstvenih metoda), a dobijene indeksne vrednosti određuju da li je poruka bezvredna ili nije.

Automatski pokreni zaštitu klijenta e-pošte od bezvredne pošte – Kada je ova opcija aktivirana, zaštita od bezvredne e-pošte će se automatski aktivirati pri pokretanju sistema.

Dozvoli napredno skeniranje bezvredne pošte – Dodatni podaci o bezvrednoj pošti se povremeno preuzimaju, čime se uvećava mogućnost zaštite od bezvredne pošte i ostvaruju bolji rezultati.

Zaštita od bezvredne e-pošte u programu ESET Endpoint Security vam omogućava da podesite različite parametre za rad sa listama za slanje e-pošte. Opcije su sledeće:

Obrada poruka

Dodaj tekst temi e-poruke – Omogućava vam da dodate prilagođenu tekstualnu nisku u red za temu poruka koje ste klasifikovali kao bezvrednu poštu. Podrazumevana vrednost je „[BEZVREDNA POŠTA]“.

Premesti poruke u fasciklu za bezvrednu poštu – Kada je ova opcija aktivirana, bezvredne poruke se premeštaju u podrazumevanu fasciklu za neželjenu e-poštu, a poruke koje su ponovo klasifikovane kao da nisu bezvredne premeštaju se u prijemno sanduče. Kada kliknete desnim tasterom miša na e-poruku i izaberete ESET Endpoint Security u kontekstualnom meniju, možete da odaberete neku od primenjivih opcija.

Koristi fasciklu – Navedite prilagođenu fasciklu u koju želite da premestite zaražene e-poruke kada se otkriju.

Označi bezvredne poruke kao pročitane – Aktivirajte ovu opciju da biste bezvrednu poštu automatski označili kao pročitanu. To će vam pomoći da pažnju usredsredite na „čiste“ poruke.

Označi ponovo klasifikovane poruke kao nepročitane – Poruke koje su prvobitno klasifikovane kao bezvredna pošta, a kasnije su označene kao „čiste“ poruke, biće prikazane kao nepročitane.

Evidentiranje ocene bezvredne e-pošte – Mašina za zaštitu od bezvredne pošte programa ESET Endpoint Security dodeljuje ocenu svakoj skeniranoj poruci. Poruka će biti zabeležena u evidenciji bezvredne pošte (ESET Endpoint Security > Alatke > Datoteke evidencije > Zaštita od bezvredne e-pošte).

Nijedno – Ocena iz skeniranja zaštite od bezvredne pošte se ne evidentira.

Ponovo klasifikovano i označeno kao bezvredna e-pošta – Izaberite ovu opciju ako želite da beležite ocenu bezvredne pošte za poruke označene kao BEZVREDNA POŠTA.

Sve – Sve poruke se upisuju u evidenciju sa ocenom bezvredne pošte.


note

Kada kliknete na poruku u fascikli za otpad, možete da izaberete Ponovo klasifikuj izabrane poruke kao da NISU bezvredna pošta i poruka će se premestiti u prijemno poštansko sanduče. Kada kliknete na poruku koju smatrate za bezvrednu poštu u prijemnom sandučetu, izaberite Ponovo klasifikuj poruke kao bezvrednu poštu i poruke će se premestiti u fasciklu sa e-porukama za otpad. Možete da izaberete više poruka i izvršite radnju na svima njima istovremeno.


note

ESET Endpoint Security podržava zaštitu od bezvredne pošte za programe Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Mail i Windows Live Mail.