Interaktivna upozorenja

U ovom odeljku je navedeno nekoliko prozora interaktivnih upozorenja koja ESET Endpoint Security prikazuje pre obavljanja bilo koje radnje.

Da biste podesili ponašanje za interaktivna upozorenja koja se mogu konfigurisati, idite u Korisnički interfejs > Okviri sa upozorenjima i porukama > Lista interaktivnih upozorenja u okviru stabla ESET Endpoint Security naprednog podešavanja, a zatim kliknite na Uredi.


note

Korisno za okruženja sa upravljanjem u kojima administrator može da opozove opciju Pitaj korisnika bilo gde i da izabere unapred definisanu radnju primenjenu u slučaju kada se prikažu prozori interaktivnog upozorenja.

Takođe pogledajte statuse aplikacija u okviru proizvoda.

CONFIG_ALERT_INTERACTIVE

Potražite u drugim odeljcima pomoći reference za određene prozore interaktivnih upozorenja:

Prenosivi medijum

Otkriven je novi uređaj

Zaštićeni pregledač

Dozvoli nastavak u podrazumevanom pregledaču

Mrežna zaštita

Pristup mreži je blokiran se prikazuje kada se klijentski zadatak Izdvoji računar sa mreže pokrene na ovoj radnoj stanici iz ESET PROTECT.

Blokirane su mrežne komunikacije

Blokirana je pretnja sa mreže

Upozorenja Veb pregledača

Pronađen je potencijalno nepoželjan sadržaj

Veb-lokacija je blokirana zbog phishing prevara

Računar

Zbog prisustva ovih upozorenja, prozor korisničkog interfejsa će postati narandžast:

Ponovo pokreni računar (obavezno)

Ponovo pokreni računar (preporučeno)


note

Interaktivna upozorenja ne sadrže mašinu za otkrivanje, interaktivne prozore HIPS-a ili zaštitnog zida jer njihovo ponašanje može da se konfiguriše pojedinačno u određenoj funkciji.