Napredno podešavanje Zaštićenog pregledača

Ovo podešavanje je dostupno kada izaberete Napredno podešavanje (F5) > Veb i e-pošta > Zaštićeni pregledač.

icon_section Osnovno

Omogućavanje zaštićenog pregledača – Kada aktivira se lista zaštićenih veb lokacija, što vam omogućava da otvorite prozor Zaštićene veb lokacije.

Preusmeravanje za veb lokacije

Omogući preusmeravanje za zaštićene veb lokacije – Ako je aktivirano, veb lokacije sa liste zaštićenih veb lokacija i interne liste za internet bankarske usluge se preusmeravaju na zaštićeni pregledač.

Zaštićene Veb lokacije – Lista Veb lokacija za koju možete da izaberete koji će Veb pregledač biti otvoren (normalni ili obezbeđeni). U okviru Veb pregledača će biti prikazan logo preduzeća ESET, što označava je da je aktivno bezbedno pregledanje Internet sadržaja.

Zaštićene stranice za bankarske usluge na mreži i plaćanja – Podrazumevano je deaktivirano. Pored liste u Zaštićenim Veb lokacijama, Veb lokacije sa ESET interne liste preusmeravaju se na pregledač koji štiti ESET. Veb lokacije koje identifikuje ESET redovno se ažuriraju.

Obezbeđeni Veb pregledač

Omogući naprednu zaštitu memorije – Ako je aktivirano, memorija zaštićenog pregledača se štiti od provere koju vrše drugi procesi.

Aktiviraj zaštitu tastature – Ako je ova opcija aktivirana, informacije koje se unose u obezbeđeni veb-pregledač putem tastature biće skrivene od drugih aplikacija. Na taj način se povećava zaštita od programa za krađu lozinki.

Konfigurisanje interaktivnih upozorenja za zaštićeni pregledač – Omogućava da otvorite prozor Interaktivna upozorenja.