Zaštićene Veb lokacije

ESET Endpoint Security sadrži ugrađenu listu unapred definisanih Veb lokacija koje pokreću otvaranje zaštićenog pregledača. Možete da dodate Veb lokaciju ili da uredite listu Veb lokacija u konfiguraciji proizvoda.

Listu Zaštićene veb lokacije možete da pregledate i uređujete na putanji Napredno podešavanje (F5) > Veb i e-pošta > Zaštićeni pregledač > Osnovno > Zaštićene veb lokacije > Uredi.

Prozor se sastoji od sledećeg:

Kolone

Veb lokacija – Zaštićena Veb lokacija.

Obezbeđeni Veb pregledač – Tokom bezbednog pregledanja Interneta, oko ivice Veb pregledača se prikazuje logo ESET.

Normalni Veb pregledač – Izaberite ovu opciju da biste nastavili u podrazumevanom Veb pregledaču (na primer, bankovna transakcija).

Kontrolni elementi

Dodaj – Omogućava vam da dodate Veb lokaciju na listu poznatih Veb lokacija.

Uredi – Omogućava vam da uredite izabrane stavke.

Izbriši – Uklanja izabrane stavke.