Veb kontrola

Odeljak „Veb kontrola“ vam omogućava da konfigurišete postavke koje štite vaše preduzeće od rizika pravne odgovornosti. Veb kontrola može da reguliše pristup veb lokacijama koje narušavaju prava intelektualne svojine. Cilj je da se zaposlenima onemogući pristup stranicama sa neadekvatnim ili štetnim sadržajem ili stranicama koje imaju negativni uticaj na produktivnost.

Veb kontrola vam pruža mogućnost da blokirate veb stranice koje su potencijalno uvredljivog sadržaja. Pored toga, poslodavci ili administratori sistema mogu da zabrane pristup za više od 27 unapred definisanih kategorija veb lokacija i preko 140 potkategorija.

Prema podrazumevanim vrednostima, veb kontrola je deaktivirana. Da biste aktivirali veb kontrolu:

1.Pritisnite F5 da biste otvorili Napredno podešavanje i da biste raširili opcije Veb i e-pošta > Veb kontrola.

2.Izaberite opciju Aktiviraj veb kontrolu da biste aktivirali veb kontrolu u proizvodu ESET Endpoint Security.

3.Da biste konfigurisali pristup to određenim veb stranicama, kliknite na opciju Uredi pored stavke Pravila da biste pristupili prozoru Uređivač pravila veb kontrole.

CONFIG_WEB_CONTROL

Polja Poruka o blokiranoj veb stranici i Grafika blokirane veb stranice omogućavaju vam da lako prilagodite prikazanu poruku kada se blokira veb-lokacija.


note

Ukoliko želite da blokirate sve veb stranice i ostavite dostupnost samo nekih od njih, koristite Upravljanje URL adresama.