Prilagođavanje poruke blokirane veb-stranice

Polja Poruka o blokiranoj veb stranici i Grafika blokirane veb stranice omogućavaju vam da lako prilagodite prikazanu poruku kada se blokira veb-lokacija.

Ovo je podrazumevana poruka i dizajn obaveštenja u pregledaču kada korisnik pokuša da pristupi blokiranoj veb-lokaciji:

DIALOG_WEBSITE_BLOCKED

Upotreba

Hajde da blokiramo kategoriju „Oružje“ za veb-lokaciju.

Primer poruke blokirane veb-stranice izgleda ovako:

Veb-stranica %URL_OR_CATEGORY% je blokirana jer se smatra neprimerenom ili ima štetan sadržaj.
Obratite se administratoru da biste dobili detalje.

Promenljiva

Opis

%CATEGORY%

Kategorija blokirane veb kontrole.

%URL_OR_CATEGORY%

Veb-lokacija ili kategorija blokirane veb kontrole (u zavisnosti od pravila blokiranja veb kontrole).

%STR_GOBACK%

Vrednost dugmeta „Povratak“.

%product_name%

Naziv ESET proizvoda (ESET Endpoint Security)

%product_version%

Verzija ESET proizvoda.

Primer blokirane grafike veb-stranice izgleda ovako:

https://help.eset.com/tools/indexPage/products/antitheft.png

Veličina slike (širina/visina) će biti automatski podešena ako je prevelike visine.

Konfiguracija u proizvodu ESET Endpoint Security izgleda ovako:

CONFIG_WEB_CONTROL_CUSTOMIZE

Prilagođeno obaveštenje u pregledaču kada korisnik pokuša da pristupi blokiranoj veb-lokaciji izgleda ovako:

DIALOG_WEBSITE_BLOCKED_CUSTOM