Prenosivi medijum

ESET Endpoint Security omogućava automatsko skeniranje prenosivih medijuma (CD/DVD/USB/...) kada ih ubacite u računar. To je korisno ukoliko administrator računara želi da spreči korisnike da ubacuju prenosive medijume sa neželjenim sadržajem.

Kada se ubaci prenosivi medijum i podesi opcija Prikaži opcije skeniranja u programu ESET Endpoint Security, prikazuje se sledeći dijalog:

AMON

Opcije za ovaj dijalog:

Skeniraj odmah – Pokreće skeniranje prenosivog medijuma.

Skeniraj kasnije – Skeniranje prenosivog medijuma se odlaže.

Podešavanje – Otvara odeljak Napredno podešavanje.

Uvek koristi izabranu opciju – Kada je izabrano, ista radnja se izvršava kada se prenosivi medijum umetne i sledeći put.

Pored toga, ESET Endpoint Security sadrži funkciju kontrole uređaja, pomoću koje mogu da se definišu pravila upotrebe spoljnih uređaja na datom računaru. Više detalja o kontroli uređaja možete da pronađete u odeljku Kontrola uređaja.

ESET Endpoint Security 7.2 i novije verzije

Da biste pristupili podešavanjima za skeniranje prenosivog medijuma, otvorite Napredno podešavanje (F5) > Korisnički interfejs > Okviri sa upozorenjima i porukama > Interaktivna upozorenja > Lista interaktivnih upozorenja > Uredi > Otkriven je novi uređaj.

Ako nije izabrana opcija Pitaj korisnika, odaberite željenu radnju odmah nakon umetanja prenosivog medijuma u računar:

Ne skeniraj – Neće se izvršiti nijedna radnja i prozor Otkriven je novi uređaj se neće otvoriti.

Automatsko skeniranje uređaja – Izvršiće se skeniranje računara za ubačeni prenosivi medijski uređaj.

Prikaži opcije skeniranja – Otvara odeljak za podešavanje za Interaktivna upozorenja.

ESET Endpoint Security 7.1 i ranija verzija

Da biste pristupili podešavanjima za skeniranje prenosivog medijuma, otvorite Napredno podešavanje (F5) > Mašina za otkrivanje > Skeniranja malvera > Prenosivi medijum.

Radnja koja se izvršava nakon ubacivanja prenosivog medijuma – Izaberite podrazumevanu radnju koja će se izvršavati kada se uređaj prenosivog medijuma ubaci u računar (CD/DVD/USB). Izaberite željenu radnju kada ubacite prenosivi medijum u računar:

Ne skeniraj – Neće se izvršiti nijedna radnja i prozor Otkriven je novi uređaj se neće otvoriti.

Automatsko skeniranje uređaja – Izvršiće se skeniranje računara za ubačeni prenosivi medijski uređaj.

Prikaz opcija skeniranja – Otvara odeljak za podešavanje prenosivog medijuma.