Napredno podešavanje – greške neusaglašenosti

Ova greška se javlja ako neka komponenta (npr. HIPS ili zaštitni zid) i korisnik istovremeno kreiraju pravila u interaktivnom režimu ili režimu učenja.


important

Preporučujemo da promenite režim filtriranja u podrazumevani Automatski režim ako želite da kreirate sopstvena pravila. Pročitajte više o režimu učenja ESET zaštitnog zida. Pročitajte više o HIPS-u i HIPS režimima filtriranja.