Poruke potvrde

Da biste prilagodili poruke sa potvrdom, idite u odeljak Korisnički interfejs > Okviri sa upozorenjima i porukama > Poruke potvrde u okviru stabla ESET Endpoint Security naprednog podešavanja, a zatim kliknite na Uredi.

CONFIG_CONFIRMATION_MESSAGES

Ovaj prozor dijaloga prikazuje poruke potvrde koje ESET Endpoint Security prikazuje pre izvršavanja bilo koje radnje. Potvrdite ili poništite izbor u polju za potvrdu pored svake poruke potvrde da biste je dozvolili ili deaktivirali.

Saznajte više o određenoj funkciji koja se odnosi na poruke potvrde:

Pitaj me pre brisanja ESET SysInspector evidencija

Pitaj me pre brisanja svih ESET SysInspector evidencija

Pitaj me pre brisanja objekta iz karantina

Pitaj me pre zanemarivanja postavki u naprednom podešavanju

Pitaj me pre ostavljanja svih pronađenih pretnji neočišćenim iz prozora upozorenja

Pitaj me pre uklanjanja zapisa iz evidencije

Pitaj me pre uklanjanja planiranog zadatka u planeru

Pitaj me pre uklanjanja svih zapisa evidencije

Pitaj me pre uspostavljanja početnih vrednosti statistike

Pitaj me pre vraćanja objekta u prethodno stanje iz karantina

Pitaj me pre vraćanja objekata u prethodno stanje iz karantina i njihovog isključivanja iz skeniranja

Pitaj me pre pokretanja planiranog zadatka u planeru

Prikaži obaveštenja sa rezultatima obrade zaštite od bezvredne pošte

Prikaži obaveštenja sa rezultatima obrade zaštite od bezvredne pošte za klijente e-pošte

Prikaži dijaloge za potvrdu u okviru proizvoda za klijente e-pošte Outlook Express i Windows Mail

Prikaži dijaloge za potvrdu u okviru proizvoda za Windows Live Mail

Prikaži dijaloge za potvrdu u okviru proizvoda za klijent e-pošte Outlook