Zaštita klijenta e-pošte

Integracija programa ESET Endpoint Security sa klijentom e-pošte podiže nivo aktivne zaštite od zlonamernog koda u e-porukama. Ako je vaš klijent e-pošte podržan, možete da aktivirate integraciju u programu ESET Endpoint Security. Ako je program ESET Endpoint Security integrisan sa klijentom e-pošte, njegova traka sa alatkama se ubacuje direktno u klijenta e-pošte kako bi zaštita e-pošte bila efikasnija. Postavke integracije se nalaze u okviru opcija Napredno podešavanje (F5) > Veb i e-pošta > Zaštita klijenta e-pošte > Klijenti e-pošte.

CONFIG_MAIL_MISC

Integracije klijenta e-pošte

Trenutno podržani klijenti e-pošte uključuju Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Mail i Windows Live Mail. Zaštita e-pošte funkcioniše kao dodatna komponenta za ove programe. Osnovna prednost dodatne komponente je u tome što je nezavisna od protokola koji se koristi. Kada klijent e-pošte primi šifrovanu poruku, ona se dešifruje i šalje skeneru za viruse. Da biste videli celu listu podržanih klijenata e-pošte i njihovih verzija, pogledajte sledeći članak ESET baze znanja.

Uključite opciju Deaktiviraj proveru pri promeni sadržaja prijemnog poštanskog sandučeta ako dođe do isključivanja sistema kada se preuzima e-pošta.

E-pošta za skeniranje

Aktiviraj zaštitu e-pošte preko dodatnih komponenti klijenta – Kada je opcija deaktivirana, isključuje se zaštita e-pošte preko dodatnih komponenti klijenta.

Primljena e-pošta – Kada se aktivira, proverava primljenu e-poštu.

Poslata e-pošta – Kada se aktivira, proverava poslatu e-poštu.

Pročitana e-pošta – Kada se aktivira, proverava pročitanu e-poštu.


note

Preporučujemo da aktivirate opciju Aktiviraj zaštitu e-pošte preko dodatnih komponenti klijenta. Čak i kad integracija nije aktivirana ili nije funkcionalna, komunikacija e-poštom je i dalje zaštićena pomoću Filtriranja protokola (IMAP/IMAPS i POP3/POP3S).

Radnja koja se izvršava na zaraženoj e-poruci

Ne preduzimaj ništa – Ako omogućite ovu opciju, program će identifikovati zaražene priloge, ali neće izvršiti nijednu radnju na e-poruci.

Izbriši e-poruku – Program će obavestiti korisnika o infiltracijama i izbrisaće poruku.

Premesti e-poruku u fasciklu „Izbrisane stavke“ – Zaražene e-poruke će automatski biti premeštene u fasciklu „Izbrisane stavke“.

Premesti e-poruku u fasciklu (podrazumevana radnja) – Zaražene e-poruke će automatski biti premeštene u određenu fasciklu.

Fascikla – Navedite prilagođenu fasciklu u koju želite da premestite zaražene e-poruke kada se otkriju.

Ponovo skeniraj nakon ažuriranja – Kada se aktivira, ponovo skenira zaraženu e-poštu nakon ažuriranja mašine za otkrivanje.

Prihvati rezultate skeniranja iz drugih modula – Dozvoljava modulu za zaštitu e-pošte da koristi rezultate skeniranja dobijene od drugih modula zaštite umesto ponovnog skeniranja.