Lista filtriranih SSL/TLS aplikacija

Lista filtriranih SSL aplikacija može da se koristi da bi se prilagodilo ponašanje programa ESET Endpoint Security za određene aplikacije i da bi se zapamtile izabrane radnje ako se izabere Interaktivni režim u režimu filtriranja SSL/TLS protokola. Listu možete da vidite i uredite u meniju Napredno podešavanje (F5) > Veb i e-pošta > SSL/TLS > Lista filtriranih SSL/TLS aplikacija.

Prozor Lista filtriranih SSL/TLS aplikacija sastoji se od sledećeg:

Kolone

Aplikacija – Ime aplikacije.

Radnja skeniranja - Izaberite opciju Skeniraj ili Zanemari. Izaberite Automatski da bi se u automatskom režimu obavljalo skeniranje, a u interaktivnom režimu pitao korisnik. Izaberite opciju Pitaj da bi se korisnik uvek pitao šta treba da se uradi.

Kontrolni elementi

Dodaj – Dodajte filtrirane aplikacije.

Uredi – Izaberite certifikat koji želite da konfigurišete i kliknite na stavku Uredi.

Ukloni – Izaberite sertifikat koji želite da izbrišete i kliknite na opciju Ukloni.

U redu/Otkaži – Kliknite na dugme U redu ako želite da sačuvate promene ili na dugme Otkaži ako želite da izađete bez čuvanja.