Lista poznatih certifikata

Lista poznatih certifikata može da se koristi da bi se prilagodilo ponašanje programa ESET Endpoint Security za određene SSL certifikate i da bi se zapamtile izabrane radnje ako se izabere Interaktivni režim u režimu filtriranja SSL/TLS protokola. Listu možete da vidite i uredite u meniju Napredno podešavanje (F5) > Veb i e-pošta > SSL/TLS > Lista poznatih certifikata.

Prozor Lista poznatih certifikata sastoji se od:

Kolone

Ime – Ime certifikata.

Izdavač certifikata – Ime kreatora certifikata.

Tema certifikata – Polje za temu određuje entitet koji je povezan sa javnim ključem sačuvanim u polju za javni ključ teme.

Pristup – Izaberite stavku Dozvoli ili Blokiraj u okviru opcije Radnja pristupa da biste dozvolili/blokirali komunikaciju koju štiti ovaj certifikat bez obzira na njenu pouzdanost. Izaberite opciju Automatski da biste dozvolili pouzdane certifikate i zatražili nepouzdane. Izaberite opciju Pitaj da bi se korisnik uvek pitao šta treba da se uradi.

Skeniraj – Izaberite opcije Skeniraj ili Zanemari u okviru opcije Radnja skeniranja da biste skenirali ili zanemarili komunikaciju zaštićenu ovim certifikatom. Izaberite Automatski da bi se u automatskom režimu obavljalo skeniranje, a u interaktivnom režimu pitao korisnik. Izaberite opciju Pitaj da bi se korisnik uvek pitao šta treba da se uradi.

Kontrolni elementi

Dodaj – Certifikat može da se učita ručno kao datoteka sa tipom datoteke .cer, .crt ili .pem. Kliknite na stavku Datoteka da biste otpremili lokalni certifikat ili kliknite na stavku URL da biste naveli lokaciju certifikata na mreži.

Uredi – Izaberite certifikat koji želite da konfigurišete i kliknite na stavku Uredi.

Izbriši – Izaberite sertifikat koji želite da izbrišete i kliknite na opciju Ukloni.

U redu/Otkaži – Kliknite na dugme U redu ako želite da sačuvate promene ili na Otkaži da biste napustili podešavanje bez čuvanja promena.