Šifrovani mrežni saobraćaj

Ako je sistem konfigurisan tako da koristi skeniranje SSL protokola, prikazuje se prozor dijaloga koji od vas zahteva da izaberete radnju za dve situacije:

Prvu, ako veb lokacija koristi nepotvrđeni ili nevažeći certifikat, a ESET Endpoint Security je konfigurisan tako da pita korisnika u takvim slučajevima (po podrazumevanim postavkama, pita za nepotvrđene certifikate i ne pita za nevažeće) – dijalog za potvrdu vas pita da li želite da dozvolite ili blokirate vezu. Ako se certifikat ne nalazi u skladištu pouzdanih vrhovnih autoriteta za certifikaciju Trusted Root Certification Authorities store (TRCA), on se smatra nepouzdanim.

Drugu, ako je režim filtriranja za SSL protokol podešen na interaktivni režim, dijalog za svaku veb lokaciju pita da li da skenira ili zanemari saobraćaj. Neke aplikacije proveravaju da li je neko izmenio ili pregledao SSL saobraćaj, a u tom slučaju ESET Endpoint Security mora da zanemari taj saobraćaj da bi aplikacija nastavila da funkcioniše.


note

Sledeći članak iz ESET baze znanja je možda dostupan samo na engleskom jeziku:

Obaveštenja o certifikatima u ESET proizvodima

Prilikom posete veb stranicama, prikazuje se poruka „Šifrovani mrežni saobraćaj: nepouzdani certifikat“

U oba slučaja, korisnik može da izabere da zapamti izabranu radnju. Sačuvane radnje se skladište na Listi poznatih certifikata.