Certifikati

Da bi SSL komunikacija radila ispravno u pregledačima/klijentima e-pošte, važno je da vrhovni certifikat za ESET bude dodat na listu poznatih vrhovnih certifikata (izdavači). Trebalo bi aktivirati opciju Dodaj vrhovni certifikat u poznate pregledače. Izaberite ovu opciju da biste ESET vrhovni certifikat automatski dodali poznatim pregledačima (npr. Opera, Firefox). Certifikat se automatski dodaje pregledačima koji koriste sistemsko skladište certifikata (npr. Internet Explorer). Da biste na nepodržane pregledače primenili certifikat, izaberite stavke Prikaži certifikat > Detalji > Kopiraj u datoteku i ručno ga uvezite u pregledač.

U nekim slučajevima certifikat nije moguće proveriti pomoću skladišta pouzdanih vrhovnih autoriteta za certifikaciju (npr. VeriSign). To znači da je neko sam potpisao certifikat (npr. administrator Veb servera ili manjeg preduzeća) i tretiranje ovog certifikata kao pouzdanog ne predstavlja uvek rizik. Mnoga velika preduzeća (npr. banke) koriste certifikate potpisane od strane TRCA. Ako je izabrana opcija Pitaj o valjanosti certifikata (podrazumevano izabrana), zahtevaće se od korisnika da izabere radnju koja će se izvršiti po uspostavljanju šifrovane komunikacije. Prikazaće se dijalog za izbor radnje, gde možete da odlučite da li ćete označiti certifikat kao pouzdan ili izuzet. Ako se certifikat ne nalazi na listi TRCA, prozor je crvene boje. Ako se certifikat nalazi na listi TRCA, prozor je zelene boje.

Možete da izaberete opciju Blokiraj komunikaciju koja koristi certifikat da biste uvek obustavili šifrovanu vezu sa lokacijom koja koristi nepotvrđeni certifikat.

Ako je certifikat nevažeći ili oštećen, to znači da je certifikat istekao ili nije pravilno potpisan. U tom slučaju savetujemo vam da blokirate komunikaciju koja koristi taj certifikat.