Traka sa alatkama programa Microsoft Outlook

Zaštita programa Microsoft Outlook funkcioniše kao dodatni modul. Kada se instalira ESET Endpoint Security, ova traka koja sadrži opcije zaštite od virusa/bezvredne pošte biće dodata u program Microsoft Outlook:

Bezvredna pošta – Označava odabrane poruke kao bezvrednu poštu. Kada se one označe, „otisak“ poruke se šalje na centralni server koji skladišti definicije bezvredne pošte. Ako server primi više sličnih „otisaka“ od nekoliko korisnika, poruka će ubuduće biti klasifikovana kao bezvredna pošta.

Nije bezvredna pošta – Označava odabrane poruke kao da nisu bezvredna pošta.

Adresa bezvredne pošte (crna lista, lista adresa bezvredne pošte) – Dodaje novu adresu pošiljaoca na crnu listu. Sve poruke primljene sa adresa na listi automatski će biti klasifikovane kao bezvredna pošta.


warning

Čuvajte se lažnog predstavljanja – falsifikovanja adrese pošiljaoca u e-porukama koje se koristi da bi se primaoci e-pošte obmanuli da ih pročitaju i odgovore na njih.

Pouzdane adrese (bela lista, lista poudanih adresa) – Dodaje novu adresu pošiljaoca na belu listu. Sve poruke primljene sa adresa na beloj listi nikada neće biti automatski klasifikovane kao bezvredna pošta.

ESET Endpoint Security – Klik na ikonu otvara glavni prozor programa ESET Endpoint Security.

Ponovo skeniraj poruke – Omogućava vam da ručno pokrenete proveru e-pošte. Možete da navedete poruke koje će biti proverene i možete da aktivirate ponovno skeniranje primljene e-pošte. Više informacija potražite u članku Zaštita klijenta e-pošte.

Podešavanje skenera – Prikazuje opcije podešavanja zaštite klijenta e-pošte.

Podešavanje zaštite od bezvredne pošte – Prikazuje opcije podešavanja zaštite od bezvredne pošte.

Adresari – Otvara prozor modula za zaštitu od bezvredne pošte, odakle možete da pristupite listi izuzetih adresa, pouzdanih adresa i adresa bezvredne pošte.