Traka sa alatkama programa Outlook Express i Windows pošta

Zaštita programa Outlook Express i Windows pošta funkcioniše kao dodatni modul. Kada se instalira ESET Endpoint Security, ova traka koja sadrži opcije zaštite od virusa/bezvredne pošte biće dodata u Outlook Express ili u Windows poštu:

Bezvredna pošta – Označava odabrane poruke kao bezvrednu poštu. Kada se one označe, „otisak“ poruke se šalje na centralni server koji skladišti definicije bezvredne pošte. Ako server primi više sličnih „otisaka“ od nekoliko korisnika, poruka će ubuduće biti klasifikovana kao bezvredna pošta.

Nije bezvredna pošta – Označava odabrane poruke kao da nisu bezvredna pošta.

Adresa bezvredne pošte – Dodaje novu adresu pošiljaoca na crnu listu. Sve poruke primljene sa adresa na listi automatski će biti klasifikovane kao bezvredna pošta.


warning

Čuvajte se lažnog predstavljanja – falsifikovanja adrese pošiljaoca u e-porukama koje se koristi da bi se primaoci e-pošte obmanuli da ih pročitaju i odgovore na njih.

Pouzdana adresa – Dodaje novu adresu pošiljaoca na belu listu. Sve poruke primljene sa adresa na beloj listi nikada neće biti automatski klasifikovane kao bezvredna pošta.

ESET Endpoint Security – Klik na ikonu otvara glavni prozor programa ESET Endpoint Security.

Ponovo skeniraj poruke – Omogućava vam da ručno pokrenete proveru e-pošte. Možete da navedete poruke koje će biti proverene i možete da aktivirate ponovno skeniranje primljene e-pošte. Više informacija potražite u članku Zaštita klijenta e-pošte.

Podešavanje skenera – Prikazuje opcije podešavanja zaštite klijenta e-pošte.

Podešavanje zaštite od bezvredne pošte – Prikazuje opcije podešavanja zaštite od bezvredne pošte.

Korisnički interfejs

Prilagodi izgled – Izgled trake sa alatkama može da se izmeni za klijenta e-pošte. Opozovite izbor opcije za prilagođavanje izgleda nezavisno od parametara programa za e-poštu.

Prikaži tekst – Prikazuje opise za ikone.

Tekst sa desne strane – Opisi opcija se sa dna premeštaju na desnu stranu ikona.

Velike ikone – Prikazuje velike ikone za opcije menija.