Dijalog za potvrdu

Ovo obaveštenje služi za potvrdu toga da korisnik zaista želi da izvrši izabranu radnju, što bi trebalo da ukloni potencijalne greške.

Sa druge strane, dijalog nudi i opciju za deaktiviranje potvrda.