Filtriranje protokola

Zaštitu od virusa za protokole aplikacija obezbeđuje mašina za skeniranje ThreatSense, koja neometano integriše sve napredne tehnike skeniranja malvera. Filtriranje protokola funkcioniše automatski, bez obzira na internet pregledač ili klijent e-pošte koji se koristi. Da biste uredili šifrovane (SSL) postavke, idite do menija Napredno podešavanje (F5) > Veb i e-pošta > SSL/TLS.

Aktiviraj filtriranje sadržaja protokola aplikacija – Može da se upotrebi za deaktiviranje filtriranja protokola. Imajte na umu da mnoge komponente proizvoda ESET Endpoint Security (zaštita pristupa vebu, zaštita protokola e-pošte, antiphishing zaštita, veb kontrola) zavise od ove opcije i da bez nje neće biti aktivne.

Izuzete aplikacije – Omogućava vam da izuzmete određene aplikacije iz filtriranja protokola. Korisno je kada filtriranje protokola dovodi do problema sa nekompatibilnošću.

Izuzete IP adrese – Omogućava vam da izuzmete određene udaljene adrese iz filtriranja protokola. Korisno je kada filtriranje protokola dovodi do problema sa nekompatibilnošću.


example

IPv4 adrese i maska:

192.168.0.10 – Dodaje IP adresu pojedinačnog računara na koju će pravilo biti primenjeno.

192.168.0.1 do 192.168.0.99 – Unesite početnu i krajnju IP adresu da biste naveli opseg IP adresa (nekoliko računara) za koje se primenjuje pravilo.

Podmreža (grupa računara) definisana IP adresom i maskom. Na primer, 255.255.255.0 je mrežna maska za 192.168.1.0/24 prefiks, što znači da je opseg adrese od 192.168.1.1 do 192.168.1.254.

IPv6 adresa i maska:

2001:718:1c01:16:214:22ff:fec9:ca5 – IPv6 adresa pojedinačnog računara na koju će pravilo biti primenjeno

2002:c0a8:6301:1::1/64 – IPv6 adresa dužine prefiksa od 64 bita, što znači od 2002:c0a8:6301:0001:0000:0000:0000:0000 do 2002:c0a8:6301:0001:ffff:ffff:ffff:ffff