Veb i e-pošta

Konfiguraciju veba i e-pošte možete da pronađete u okviru opcija Podešavanje > Veb i e-pošta. Odatle možete da pristupite detaljnijim postavkama programa.

PAGE_SETTINGS_ANTISPAM

Zaštićeni pregledač – Štiti osetljive podatke tokom pregledanja na mreži.

Modul Veb kontrola omogućava vam da konfigurišete postavke koje administratorima pružaju pristup automatizovanim alatkama koje štite njihove radne stanice i koje im pomažu da postave ograničenja za pregledanje Interneta. Cilj funkcije veb kontrole je da se zaposlenima onemogući pristup stranicama sa neprikladnim ili štetnim sadržajem. Pogledajte odeljak Veb kontrola da biste pronašli više informacija.

Mogućnost povezivanja sa Internetom je standardna funkcija na ličnim računarima. Nažalost, Internet je postao glavno sredstvo za prenošenje zlonamernog koda. Zbog toga je veoma važno da dobro razmislite o postavkama Zaštite pristupa Vebu.

Zaštita klijenta e-pošte obezbeđuje kontrolu nad komunikacijama putem e-pošte primljene preko POP3(S) i IMAP(S) protokola. Pomoću programskog dodatka za klijenta e-pošte, ESET Endpoint Security obezbeđuje kontrolu nad svim komunikacijama preko klijenta e-pošte.

Zaštita od bezvredno pošte filtrira neželjene e-poruke.

Kada kliknete na točkić GEAR pored opcije Zaštita od bezvredne pošte sledeće opcije su dostupne:

Konfigurisanje – Otvara napredne postavke za zaštitu od bezvredne pošte za klijenta e-pošte.

Korisnikova bela lista/crna lista/izuzeci – Otvara prozor dijaloga u kom možete da dodajete, uređujete ili brišete e-adrese koje se smatraju bezbednim ili nebezbednim. U skladu sa pravilima definisanim u ovoj opciji, e-poruke sa tih adresa se ne skeniraju ili se tretiraju kao bezvredna pošta. Kliknite na Lista korisnikovih izuzetaka da biste otvorili dijalog u kom možete da dodajete, uređujete ili brišete e-adrese koje se možda koriste za lažno predstavljanje ili slanje bezvredne pošte. E-poruke primljene sa adresa koje se nalaze na listi izuzetaka će uvek biti skenirane da bi se utvrdilo da li su bezvredne.

Antiphishing zaštita je još jedan nivo zaštite koji pruža pojačanu zaštitu od veb lokacija koje nisu legitimne i koje pokušavaju da prikupe lozinke i ostale osetljive informacije. Antiphishing zaštitu možete da pronađete u oknu Podešavanje, u okviru opcije Veb i e-pošta. Više informacija potražite u odeljku Antiphishing zaštita.

Možete privremeno da deaktivirate modul zaštite za Veb/e-poštu/anti-phishing/bezvrednu poštu tako što ćete kliknuti na stavku MODULE_ENABLED.