Rešavanje problema sa filtriranjem protokola

Ukoliko imate problema sa pregledačem ili klijentom e-pošte, prvi korak u rešavanju problema je da utvrdite da li je filtriranje protokola odgovorno za njegovo pojavljivanje. Da biste to uradili, pokušajte da privremeno deaktivirate filtriranje protokola aplikacije u naprednom podešavanju (ne zaboravite da ga ponovo aktivirate kada završite jer će u suprotnom klijent e-pošte ostati nezaštićen). Ako problem nestaje nakon što isključite filtriranje, navodimo vam listu uobičajenih problema i načine za njihovo rešavanje:

Problemi sa ažuriranjem ili sa bezbednom komunikacijom

Ako aplikacija prijavljuje da ne može da izvrši ažuriranje ili da komunikacioni kanal nije bezbedan:

Ako je aktivirano filtriranje SSL protokola, pokušajte da ga privremeno isključite. Ako to reši problem, možete da nastavite da koristite filtriranje SSL protokola, a ažuriranje osposobite tako što ćete izuzeti problematičnu komunikaciju:
Prebacite režim filtriranja SSL protokola na interaktivni. Ponovo pokrenite ažuriranje. Trebalo bi da se pojavi dijalog koji vas obaveštava o šifrovanom mrežnom saobraćaju. Uverite se da se aplikacija podudara sa onom za koju obavljate rešavanje problema i da certifikat izgleda kao da dolazi od servera preko kog se ažuriranje obavlja. Zatim izaberite opciju da se radnja zapamti za taj certifikat i kliknite na dugme „Zanemari“. Ako se ne prikaže više nijedan relevantan dijalog, možete da vratite režim filtriranja na automatski i problem bi trebalo da bude rešen.

Ako aplikacija o kojoj je reč nije pregledač ili klijent e-pošte, možete da je u potpunosti izuzmete iz filtriranja protokola (ako to uradite za pregledač ili za klijent e-pošte, ostaćete nezaštićeni). Sve aplikacije čija je komunikacija ranije bila filtrirana trebalo bi da budu na listi koju ste dobili prilikom dodavanja izuzetaka, pa ne bi trebalo da bude potrebno da ih dodajete ručno.

Problem prilikom pristupanja uređaju u okviru mreže

Ako ne možete da koristite neku funkciju uređaja u mreži (to može da znači da ne možete da otvorite veb stranicu veb kamere ili da reprodukujete video zapis na kućnom plejeru za medije), pokušajte da dodate njegovu IPv4 i IPv6 adresu na listu izuzetih adresa.

Problemi sa određenom veb lokacijom

Određene veb lokacije možete da izuzmete iz filtriranja protokola pomoću upravljanja URL adresama. Na primer, ako ne možete da pristupite veb stranici https://www.gmail.com/intl/en/mail/help/about.html, pokušajte da dodate frazu *gmail.com* na listu izuzetih adresa.

Greška „Određene aplikacije koje mogu da uvezu vrhovni certifikat i dalje su pokrenute“

Kada aktivirate filtriranje SSL protokola, ESET Endpoint Security proverava da li instalirane aplikacije veruju načinu na koji program filtrira SSL protokol uvoženjem certifikata u njihovo skladište certifikata. Za određene aplikacije, to nije moguće obaviti dok su pokrenute. To obuhvata aplikacije Firefox i Opera. Uverite se da nijedna nije pokrenuta (najbolji način da to uradite je da otvorite upravljač zadacima i da se uverite da na kartici „Procesi“ nema procesa firefox.exe ili opera.exe.), a zatim pokušajte ponovo.

Greška koja obaveštava o nepouzdanom izdavaču ili nevažećem potpisu

To najverovatnije znači da uvoz opisan u prethodnom delu teksta nije uspeo. Pre svega, uverite se da nijedna od spomenutih aplikacija nije pokrenuta. Zatim deaktivirajte filtriranje SSL protokola i ponovo ga aktivirajte. Time ćete ponovo pokrenuti uvoz.