Izuzete aplikacije

Da biste iz filtriranja sadržaja izuzeli komunikaciju određenih aplikacija koje podržavaju mrežni rad, dodajte ih na ovu listu. Neće se proveravati da li HTTP/POP3/IMAP komunikacija izabranih aplikacija sadrži pretnje. Preporučujemo vam da koristite ovu tehniku samo u slučajevima u kojima aplikacije ne funkcionišu ispravno dok je filtriranje protokola aktivirano.

Aplikacije i usluge na koje filtriranje protokola već utiče će se automatski prikazati kada kliknete na dugme Dodaj.

Uredi – Uređuje izabrane stavke sa liste.

Ukloni – Uklanja izabrane stavke sa liste.

CONFIG_EPFW_CONTENT_SCAN_EXCLUDE