Protokoli e-pošte

Protokoli IMAP i POP3 su najrasprostranjeniji protokoli i koriste se za prijem komunikacije putem e-pošte u okviru aplikacije klijenta e-pošte. Protokol za pristup Internet porukama (IMAP) je još jedan Internet protokol za preuzimanje e-pošte. IMAP ima određene prednosti u odnosu na POP3, na primer, više klijenata može istovremeno da se poveže na isto poštansko sanduče i održava informacije o stanju poruka – da li je poruka pročitana, da li je na nju odgovoreno ili je izbrisana. Modul zaštite sa ovom kontrolom automatski se pokreće zajedno sa operativnim sistemom, a zatim se aktivira u memoriji.

ESET Endpoint Security obezbeđuje zaštitu za ove protokole bez obzira na to koji klijent e-pošte se koristi i bez potrebe za ponovnim konfigurisanjem klijenta e-pošte. Podrazumevano se skenira sva komunikacija preko POP3 i IMAP protokola, bez obzira na podrazumevane brojeve POP3/IMAP portova.
MAPI protokol nije skeniran. Međutim, komunikacija sa Microsoft Exchange serverom može da se skenira pomoću modula za integraciju u klijentima e-pošte, kao što je Microsoft Outlook.

Preporučujemo da aktivirate opciju Aktiviraj zaštitu e-pošte pomoću filtriranja protokola. Da biste konfigurisali proveru IMAP/IMAPS i POP3/POP3S protokola, idite na Napredno podešavanje > Veb i e-pošta > Zaštita klijenta e-pošte > Protokoli e-pošte.

ESET Endpoint Security podržava i skeniranje IMAPS (585, 993) i POP3S (995) protokola, koji koriste šifrovane kanale za prenos informacija između servera i klijenta. ESET Endpoint Security proverava komunikaciju koristeći protokole SSL (Secure Socket Layer) i TLS (Transport Layer Security). Program skenira samo saobraćaj preko portova koji su definisani u odeljku Portovi koje koriste IMAPS/POP3S protokoli, bez obzira na verziju operativnog sistema. Po potrebi se mogu dodati drugi portovi za komunikaciju. Kada ima više brojeva portova, oni moraju da se razgraniče zarezom.

Šifrovana komunikacija se podrazumevano skenira. Da biste videli podešavanje skenera, idite na SSL/TLS u odeljku za napredno podešavanje, izaberite opcije Veb i e-pošta > SSL/TLS i aktivirajte opciju Aktiviraj filtriranje SSL/TLS protokola.

CONFIG_EPFW_SCAN_IMAP