ESET SysInspector

ESET SysInspector je aplikacija koja temeljno proverava računar i prikuplja detaljne informacije o komponentama sistema, kao što su upravljački programi i aplikacije, mrežne veze ili važne stavke registra i procenjuje nivo rizika za svaku komponentu. Ove informacije mogu da pomognu u utvrđivanju uzroka sumnjivog ponašanja sistema do kojeg je možda došlo zbog nekompatibilnosti softvera ili hardvera ili zbog zaraženosti malverom. Pogledajte i vodič za korisnike na mreži za ESET SysInspector.

Prozor aplikacije SysInspector prikazuje sledeće informacije o kreiranoj evidenciji:

Vreme – Vreme kreiranja evidencije.

Komentar – Kratak komentar.

Korisnik – Ime korisnika koji je kreirao evidenciju.

Status – Status kreiranja evidencije.

Dostupne su sledeće radnje:

Prikaži – Otvara kreiranu evidenciju. Možete i da kliknete desnim tasterom miša na određenu datoteku evidencije i izaberete opciju Prikaži u kontekstualnom meniju.

Uporedi – Poredi dve postojeće evidencije.

Kreiraj – Kreira novu evidenciju. Sačekajte da ESET SysInspector završi (status evidencije se prikazuje kao Kreirano) pre nego što pokušate da pristupite evidenciji.

Izbriši – Uklanja izabrane datoteke evidencije sa liste.

Sledeće stavke su dostupne u kontekstualnom meniju kada se izaberu jedna ili više datoteka evidencije:

Pokaži – Otvara izabranu evidenciju u programu ESET SysInspector (ista funkcija kao kada dvaput kliknete na evidenciju).

Uporedi – Poredi dve postojeće evidencije.

Kreiraj – Kreira novu evidenciju. Sačekajte da ESET SysInspector završi (status evidencije se prikazuje kao Kreirano) pre nego što pokušate da pristupite evidenciji.

Izbriši – Briše izabranu evidenciju.

Izbriši sve – Briše sve evidencije.

Izvezi – Izvozi evidenciju u .xml datoteku ili zipovanu .xml datoteku.