Aktivnost nadgledanja

Da biste videli trenutnu Aktivnost sistema datoteka u grafičkom obliku, izaberite Alatke > Aktivnost nadgledanja. Na dnu grafikona nalazi se vremenska osa koja zapisuje aktivnost sistema datoteka u realnom vremenu na osnovu izabranog vremenskog raspona. Da biste promenili vremenski period, izaberite neku opciju u padajućem meniju Stopa osvežavanja.

PAGE_ACTIVITY

Dostupne su sledeće opcije:

Korak: 1 sekunda – grafikon se osvežava svake sekunde, a vremenska linija pokriva poslednjih 10 minuta.

Korak: 1 minut (poslednjih 24 časa) – Grafikon se osvežava svakog minuta, a vremenska linija pokriva poslednjih 24 časa.

Korak: 1 sat (poslednjeg meseca) – Grafikon se osvežava svakog sata, a vremenska linija pokriva poslednjih mesec dana.

Korak: 1 sat (izabrani mesec) – Grafikon se osvežava svakog sata, a vremenska linija pokriva poslednjih X izabranih meseci.

Vertikalna osa Grafikona aktivnosti sistema datoteka predstavlja količinu pročitanih podataka (plava boja) i količinu upisanih podataka (tirkizna boja). Obe vrednosti su predstavljene u kB (kilobajtima)/MB/GB. Ako pređete mišem preko pročitanih ili pisanih podataka u legendi ispod grafikona, grafikon će prikazati samo podatke za taj tip aktivnosti.

Možete i da izaberete Mrežnu aktivnost u padajućem meniju. Prikaz i opcije grafikona za Aktivnost sistema datoteka i Mrežnu aktivnost razlikuju se samo po tome što se za mrežnu aktivnost prikazuje količina primljenih podataka (plava boja) i količina poslatih podataka (tirkizna boja).