Sumnjiva pretnja je blokirana

Ova situacija može da se dogodi kada neka aplikacija na računaru pokuša da prenese zlonamerni saobraćaj ka drugom računaru u mreži, iskorišćavajući bezbednosni propust ili čak ako neko pokuša da skenira portove na mreži.

Pretnja – Ime pretnje.

Izvor – Mrežna adresa izvora.

Cilj – Mrežna adresa cilja.

Zaustavi blokiranje – Kreira IDS pravilo za sumnjivu pretnju sa postavkama za omogućavanje komunikacije.

Nastavi blokiranje – Blokira otkrivene pretnje. Da biste kreirali IDS pravilo sa postavkama za blokiranje komunikacije za ovu pretnju, izaberite opciju Ne obaveštavaj me više.


note

Informacije prikazane u ovom prozoru obaveštenja mogu da se razlikuju u zavisnosti od tipa otkrivene pretnje.

Više informacija o pretnjama i drugim srodnim terminima potražite u člancima Vrste daljinskih napada ili Tipovi otkrivenih stavki.