Rešavanje problema mrežne zaštite

Čarobnjak za rešavanje problema pomaže da rešite probleme sa povezivanjem izazvane ESET zaštitnim zidom. Iz padajućeg menija izaberite vremenski period tokom kog je komunikacija bila blokirana. Lista nedavno blokiranih komunikacija pruža vam pregled tipa aplikacija ili uređaja, reputacije i ukupnog broja aplikacija i uređaja blokiranih tokom tog vremenskog perioda. Da biste saznali više detalja o blokiranoj komunikaciji kliknite na opciju Detalji. Sledeći korak je deblokiranje aplikacije ili uređaja na kom je došlo do problema sa povezivanjem.

Kada kliknete na opciju Odblokiraj, prethodno blokirana komunikacija će biti dozvoljena. Ako i dalje imate problema sa aplikacijom ili uređaj ne radi kao što je očekivano, kliknite na opciju Aplikacija i dalje ne radi i sva prethodno blokirana komunikacija za taj uređaj će sada biti dozvoljena. Ukoliko problem i dalje postoji, ponovo pokrenite računar.

Kliknite na opciju Prikaži promene da biste videli pravila koja je kreirao čarobnjak. Osim toga, možete da vidite pravila koja je kreirao čarobnjak Napredno podešavanje > Zaštita mreže > Zaštitni zid > Napredno > Pravila.

Kliknite na opciju Deblokiraj drugo da biste rešili probleme sa komunikacijom sa drugim uređajem ili aplikacijom.