Statusi aplikacija

Da biste prilagodili statuse u prvom oknu proizvoda ESET Endpoint Security, idite u odeljak Korisnički interfejs > Elementi korisničkog interfejsa > Statusi aplikacija u okviru ESET Endpoint Security stabla naprednog podešavanja.

CONFIG_APPLICATION_STATUS

Aktivirajte ili deaktivirajte statuse aplikacija koji će se prikazivati. Na primer, kada pauzirate zaštitu od virusa i spajvera ili kada aktivirate režim za prezentacije. Status aplikacije se prikazuje i ako proizvod nije aktiviran ili ako je licenca istekla. Možete da promenite ovo podešavanje putem Polise za ESET Security Management Center.