Elementi korisničkog interfejsa

Opcije konfiguracije korisničkog interfejsa u programu ESET Endpoint Security omogućavaju vam da prilagodite radno okruženje tako da odgovara vašim potrebama. Ove opcije konfiguracije su dostupne ako izaberete granu Korisnički interfejs > Elementi korisničkog interfejsa na stablu naprednog podešavanja za ESET Endpoint Security.

U odeljku Elementi korisničkog interfejsa možete da prilagodite radno okruženje. Koristite padajući meni Početni režim da biste izabrali jedan od sledećih početnih režima za GUI (grafički korisnički interfejs):

Kompletno – Prikazaće se kompletan grafički korisnički interfejs.

Minimalno – Grafički korisnički interfejs je pokrenut, ali korisniku se prikazuju samo obaveštenja.

Ručno – Grafički korisnički interfejs se nije pokrenuo automatski pri prijavljivanju. Bilo koji korisnik može da ga pokrene ručno.

Nečujno – Ne prikazuju se ni obaveštenja niti upozorenja. Samo administrator može da pokrene grafički korisnički interfejs. Ovaj režim može biti koristan u upravljanim okruženjima ili kada je potrebno da štedite resurse sistema.


note

Kada je izabran minimalni početni režim za GUI, a računar se ponovo pokrene, prikazivaće se obaveštenja, ali ne i grafički interfejs. Da biste vratili režim potpunog grafičkog korisničkog interfejsa, pokrenite GUI iz „Start“ menija izborom stavki Svi programi > ESET > ESET Endpoint Security u ulozi administratora ili možete to da uradite koristeći ESET Security Management Center, pomoću polise.

Ako želite da deaktivirate pozdravni ekran za ESET Endpoint Security, onemogućite opciju Prikaži pozdravni ekran pri pokretanju.

Ako želite da ESET Endpoint Security proizvodi zvuk kada se odigraju važni događaji tokom skeniranja, na primer, prilikom otkrivanja pretnje ili kada se završi skeniranje, izaberite opciju Koristi zvučni signal.

Integriši u kontekstualni meni – Integriše kontrolne elemente programa ESET Endpoint Security u kontekstualni meni.

Statusi

Statusi aplikacija – Kliknite na Uredi da biste upravljali statusima (deaktivirali statuse) koji su prikazani u oknu Status zaštite u glavnom meniju.

Informacije o licenci

Prikaži informacije o licenci – Kada je ova opcija deaktivirana, datum isteka licence se ne prikazuju na ekranima Status zaštite i Pomoć i podrška.

Prikaži poruke i obaveštenja o licenci – Kada je ova opcija deaktivirana, obaveštenja i poruke će se prikazati tek kada licenca istekne.


note

Postavke informacija o licenci se primenjuju, ali im se ne može pristupiti za proizvod ESET Endpoint Security aktiviran pomoću MSP licence.

CONFIG_ENVIRONMENT