Korisnički interfejs

Odeljak Korisnički interfejs omogućava vam da konfigurišete ponašanje grafičkog korisničkog interfejsa (GUI) programa.

Pomoću alatke Elementi korisničkog interfejsa možete da prilagodite vizuelni izgled programa i efekte koji se koriste.

Da biste obezbedili maksimalnu bezbednost svog bezbednosnog softvera, možete da sprečite sve neovlašćene promene pomoću alatke Podešavanje pristupa.

Ako konfigurišete polja za upozorenja i poruke i Obaveštenja, možete da promenite ponašanje upozorenja na otkrivene stavke i sistemskih obaveštenja. Ona mogu da se prilagode vašim potrebama.

Ako odaberete da se određena obaveštenja ne prikazuju, ona će se prikazati u oblasti Elementi korisničkog interfejsa > Statusi aplikacija. Tu možete da proverite njihov status i eventualno sprečite prikazivanje ovih obaveštenja.

Integracija kontekstualnog menija se prikazuje kada desnim tasterom miša kliknete na izabrani objekat. Pomoću ove alatke možete da integrišete kontrolne elemente programa ESET Endpoint Security u kontekstualni meni.

Režim za prezentacije je koristan za korisnike koji žele da rade sa nekom aplikacijom, a da ih pri tom ne ometaju iskačući prozori, planirani zadaci i bilo koje komponente koje bi mogle da opterete procesor i RAM.

Takođe pogledajte Kako može da se smanji ESET Endpoint Security korisnički interfejs (korisno za okruženja sa upravljanjem).