Režim za prezentacije

Režim za prezentacije je funkcija za korisnike kojima je potrebna neprekidna upotreba softvera, koji ne žele da ih prekidaju iskačući prozori i koji žele da upotrebu CPU jedinice svedu na minimum. Režim za prezentacije može takođe da se koristi tokom prezentacija koje ne mogu da se prekidaju zbog aktivnosti antivirusa. Kada se aktivira, deaktivira iskačuće prozore, a planirani zadaci se ne pokreću. Zaštita sistema je i dalje pokrenuta u pozadini, ali ne zahteva interakciju sa korisnikom.

Izaberite opciju Podešavanje > Računar, a zatim kliknite na prekidač koji se nalazi pored opcije Režim za prezentacije da biste ručno aktivirali režim za prezentacije. U meniju Napredno podešavanje (F5), izaberite stavke Alatke > Režim za prezentacije, a zatim kliknite na prekidač pored opcije Aktiviraj režim za prezentacije automatski prilikom pokretanja aplikacija u režimu celog ekrana da bi se ESET Endpoint Security režim za prezentacije aktivirao automatski prilikom pokretanja aplikacija preko celog ekrana. Aktiviranje režima za prezentaciju predstavlja potencijalni bezbednosni rizik, tako da će ikona statusa zaštite na traci zadataka postati narandžasta i prikazaće upozorenje. Videćete to upozorenje i u glavnom prozoru programa, gde će narandžastom bojom pisati Režim za prezentacije je aktiviran.

Kada je aktivirana opcija Aktiviraj režim za prezentacije automatski prilikom pokretanja aplikacija u režimu celog ekrana, režim za prezentacije se pokreće svaki put kada pokrenete aplikaciju preko celog ekrana i automatski se zaustavlja kada napustite tu aplikaciju. Ovo je posebno korisno ako želite se režim za prezentacije pokreće odmah nakon pokretanja igre, otvaranja aplikacije preko celog ekrana ili pokretanja prezentacije.

Takođe možete da izaberete opciju Automatski deaktiviraj režim za prezentacije nakon da biste definisali vremenski period nakon kog će se režim za prezentacije automatski deaktivirati.


note

Ako je zaštitni zid u interaktivnom režimu, a režim za prezentacije je aktiviran, možda ćete imati poteškoća sa povezivanjem na Internet. To može da predstavlja problem u slučaju da pokrećete igru koja se povezuje sa Internetom. Inače bi se od vas tražilo da potvrdite radnju (ako nisu definisana pravila komunikacije ili izuzeci), ali u režimu za prezentacije je interakcija sa korisnikom deaktivirana. Rešenje je da definišete pravilo komunikacije za svaku aplikaciju koja bi mogla biti u suprotnosti sa ovim ponašanjem ili da koristite drugi režim filtriranja u zaštitnom zidu. Imajte u vidu da ako je režim za prezentacije aktiviran, a vi posetite veb stranicu ili aplikaciju koja možda predstavlja bezbednosni rizik, ona može biti blokirana, ali vi nećete videti nikakvo objašnjenje ili upozorenje zato što je interakcija sa korisnikom deaktivirana.