Skeniranje pri pokretanju

Prilikom pokretanja sistema i ažuriranja modula se podrazumevano izvršava automatska početna provera datoteka. Ovo skeniranje zavisi od Konfiguracije i zadataka planera.

Opcije skeniranja pri pokretanju su deo zadatka planera Provera datoteka pri pokretanju sistema. Da biste izmenili podešavanja za skeniranje pri pokretanju, idite na Alatke > Planer, izaberite opciju Automatska provera datoteka pri pokretanju, a zatim kliknite na dugme Uredi. U poslednjem koraku će se pojaviti prozor Automatska provera datoteka pri pokretanju (više detalja potražite u sledećem poglavlju).

Da biste dobili detaljna uputstva o kreiranju zadatka planera i upravljanju njime, pogledajte Kreiranje novih zadataka.