Automatska provera datoteka pri pokretanju

Kada kreirate planirani zadatak za proveravanje datoteka prilikom pokretanja sistema, imate nekoliko mogućnosti za prilagođavanje sledećih parametara:

Padajući meni Cilj skeniranja određuje dubinu skeniranja za datoteke koje se pokreću prilikom pokretanja sistema na osnovu tajnog složenog algoritma. Datoteke su uređene opadajućim redosledom u skladu sa sledećim kriterijumima:

Sve registrovane datoteke (najveći broj datoteka za skeniranje)

Retko korišćene datoteke

Uobičajeno korišćene datoteke

Najčešće korišćene datoteke

Samo najčešće korišćene datoteke (najmanje datoteka za skeniranje)

Uključene su i dve određene grupe:

Datoteke pokrenute pre prijave korisnika – Sadrži datoteke sa lokacija kojima je moguć pristup bez prethodne prijave korisnika (obuhvata skoro sve lokacije pokretanja sistema kao što su usluge, objekti pomoći pregledača, obaveštenje o prijavljivanju, stavke planera za Windows, poznate dll-ove itd.).

Datoteke pokrenute nakon prijave korisnika – Sadrži datoteke sa lokacija kojima je moguć pristup tek nakon prijave korisnika (obuhvata datoteke koje se pokreću samo za određene korisnike, obično datoteke koje se nalaze na putanji HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run).

Liste datoteka za skeniranje su određene za svaku prethodno pomenutu grupu.

Prioritet skeniranja – Nivo prioriteta koji se koristi da bi se odredilo kada će se skeniranje pokrenuti:

U stanju mirovanja – Zadatak se izvršava samo kada je sistem u stanju mirovanja,

Najniže – Kada je opterećenje sistema najniže moguće,

Niže – Pri niskom opterećenju sistema,

Normalno – Pri prosečnom opterećenju sistema.