Zaštita dokumenata

Funkcija za zaštitu dokumenata skenira dokumente sistema Microsoft Office pre nego što se otvore, kao i datoteke koje Internet Explorer automatski preuzima, kao što su Microsoft ActiveX elementi. Zaštita dokumenata pruža dodatni nivo zaštite pored zaštite sistema datoteka u realnom vremenu, a može i da se deaktivira kako bi se poboljšale performanse sistema koji ne obrađuju veliki broj dokumenata programa Microsoft Office.

Da biste aktivirali zaštitu dokumenata, otvorite prozor Napredno podešavanje (pritisnite F5) > Mašina za otkrivanje > Skeniranje malvera > Zaštita dokumenata i kliknite na prekidač Aktiviraj zaštitu dokumenata.


note

Ovu funkciju aktiviraju aplikacije koje koriste Microsoft Antivirus API (npr. Microsoft Office 2000 i novije verzije ili Microsoft Microsoft Internet Explorer 5.0 i novije verzije).