Podešavanje pristupa

Da biste osigurali maksimalnu bezbednost za sistem, važno je da je program ESET Endpoint Security ispravno konfigurisan. Svaka nestručna promena može da dovede do gubitka važnih podataka. Da biste izbegli neovlašćene izmene, parametri podešavanja programa ESET Endpoint Security mogu da se zaštite lozinkom.

Okruženja sa upravljanjem

Administrator može da kreira polisu za zaštitu podešavanja lozinkom za ESET Endpoint Security na povezanim klijentskim računarima. Da biste kreirali novu polisu, pogledajte članak Podešavanja zaštićena lozinkom.

Bez upravljanja

Podešavanje konfiguracije za zaštitu pomoću lozinke se nalaze u Naprednom podešavanju (F5) u okviru stavke Korisnički interfejs > Podešavanje pristupa.

CONFIG_PASSWORD

Zaštita postavki lozinkom – Označava postavke za lozinku. Izaberite da biste otvorili prozor za podešavanje lozinke.

Da biste postavili ili promenili lozinku za zaštitu parametara podešavanja, izaberite stavku Podesi.