Obaveštenja

Da biste upravljali načinom na koji ESET Endpoint Security obaveštava korisnike o događajima, idite u odeljak Napredno podešavanje (F5) > Alatke > Obaveštenja. Ovaj prozor za konfigurisanje dozvoljava vam da podesite sledeće tipove obaveštenja:

Obaveštenja aplikacije – Prikazuju se direktno u glavnom prozoru programa.

Obaveštenja na radnoj površini – Obaveštenje na radnoj površini prikazano je kao mali iskačući prozor pored sistemske trake zadataka.

Obaveštenja putem e-pošte – Obaveštenja putem e-pošte šalju se na navedenu adresu e-pošte.

Prilagođavanje obaveštenja – Dodajte prilagođenu poruku u, na primer, obaveštenje na radnoj površini.

U odeljku Osnovno koristite odgovarajuće prekidače da biste prilagodili sledeće:

Prekidač

Podrazumevano

Opis

Prikaži obaveštenja na radnoj površini

SWITCH_ENABLED

Deaktivirajte da biste sakrili iskačuća obaveštenja pored sistemske trake zadataka. Preporučujemo vam da ostavite ovu opciju aktiviranu kako bi proizvod mogao da vas obaveštava o novim događajima.

Ne prikazuj obaveštenja kada...

SWITCH_ENABLED

Zadržite aktiviranu opciju Ne prikazuj obaveštenja kada su pokrenute aplikacije u režimu celog ekrana da bi ova vrednost imala prednost u odnosu na sva obaveštenja koja nisu interaktivna.

Prikaži obavešternja bezbednosnog izveštaja

SWITCH_DISABLED

Aktivirajte prijem obaveštenja kada se generiše nova verzija Bezbednosnog izveštaja (dostupno samo ako se ne upravlja pomoću ESET Security Management Center).

Prikaži obaveštenje o uspešnom ažuriranju

SWITCH_DISABLED

Aktivirajte da biste dobijali obaveštenja kada proizvod ažurira svoje komponente i module mašine za otkrivanje.

Pošalji obaveštenja o događaju e-poštom

SWITCH_DISABLED

Aktivirajte da biste uključili Obaveštenja putem e-pošte.

Da biste aktivirali ili deaktivirali određena Obaveštenja aplikacije, kliknite na dugme Uredi pored stavke Obaveštenja aplikacije.

CONFIG_NOTIFICATIONS