Prilagođavanje obaveštenja

U ovom prozoru možete da prilagodite poruke u okviru obaveštenja.

Podrazumevana poruka obaveštenja – Podrazumevana poruka koja se prikazuje u podnožju obaveštenja.

Pretnje

Aktivirajte opciju Ne zatvaraj obaveštenja o malveru automatski da bi vam obaveštenja o malveru ostala na ekranu dok ih ne zatvorite ručno.

Deaktivirajte opciju Koristi podrazumevanu poruku i unesite sopstvenu poruku u polje Poruka obaveštenja o pretnjama da biste koristili prilagođene poruke za obaveštenja.