Obaveštenja aplikacije

Da biste prilagodili vidljivost obaveštenja aplikacija (koja se prikazuju u donjem desnom uglu ekrana), idite u odeljak Alatke > Obaveštenja > Osnovno > Obaveštenja aplikacije u ESET Endpoint Security stablu naprednog podešavanja.

Lista obaveštenja podeljena je u tri kolone. Imena obaveštenja sortirana su po kategorijama u prvoj koloni. Da biste promenili način na koji vas proizvod obaveštava o novim događajima u aplikacijama, izaberite polja za potvrdu u odgovarajućim kolonama Prikaži na radnoj površini i Pošalji e-poštom.

CONFIG_NOTIFICATIONS_APPLICATION

Da biste uredili opšta podešavanja za Obaveštenja na radnoj površini, na prime, koliliko dugo će poruka biti prikazana ili minimalni opseg događaja za obaveštenja, pogledajte Obaveštenja na radnoj površini u odeljku Napredno podešavanje > Alatke > Obaveštenja.

Da biste uredili format e-poruke i konfigurisali podešavanja SMTP servera, pogledajte odeljak Obaveštenja putem e-pošte u odeljku Napredno podešavanje > Alatke > Obaveštenja.


note

Ako želite da podesite obaveštenja Datoteka je analizirana i Datoteka nije analizirana dok se koristi ESET Dynamic Threat Defense, proaktivna zaštita mora da se podesi na Blokiraj izvršavanje do prijema rezultata analize.