Obaveštenja na radnoj površini

Obaveštenje na radnoj površini predstavljeno je malim iskačućim prozorom pored sistemske trake zadataka. Podrazumevano je podešeno da se prikazuje 10 sekundi, a zatim polako nestaje. Ovo je glavni način na koji program ESET Endpoint Security komunicira sa korisnikom i obaveštava ga o uspešnom ažuriranju proizvoda, novim povezanim uređajima, završetku zadataka skeniranja na viruse ili novoj pronađenoj pretnji.

Odeljak Obaveštenja na radnoj površini dozvoljava prilagođavanje ponašanja iskačućih obaveštenja. Možete da podesite sledeće atribute:

Trajanje – Podešava vremensko trajanje vidljivosti poruke obaveštenja. Vrednost mora biti u opsegu između 3 i 30 sekundi.

Prozirnost – Podešava prozirnost obaveštenje poruka u procentima. Podržani opseg je između 0 (bez prozirnosti) i 80 (veoma velika prozirnost).

Minimalni opseg prikazanih događaja – U padajućem meniju možete da izaberete početni nivo ozbiljnosti obaveštenja za prikaz:

Dijagnostika – Evidentira informacije potrebne za fino podešavanje programa i svih gorenavedenih zapisa.

Informativni – Evidentiraju se informativne poruke, kao što su nestandardni mrežni događaji, uključujući i poruke o uspešnom ažuriranju, kao i svi gorepomenuti zapisi.

Upozorenja – Zapisuje kritične greške i poruke upozorenja (Antistealth ne funkcioniše ispravno ili ažuriranje nije uspelo).

Greške – Zapisuju se greške (zaštita dokumenata nije pokrenuta) i kritične greške.

Kritično – Evidentira samo kritične greške prilikom pokretanja zaštite od virusa ili zaraženog sistema.

Na sistemima sa više korisnika prikaži obaveštenja na ekranu ovog korisnika – otkucajte puna imena naloga korisnika kojima treba da bude dozvoljen prijem obaveštenja na radnoj površini. Na primer, ako koristite svoj računar sa nekim nalogom koji nije administratorski, a želite da budete informisani o novim događajima vezanim za proizvod.