Interval provere licence

ESET Endpoint Security mora automatski da se povezuje na ESET servere. Da biste promenili ovo podešavanje, otvorite odeljak Napredno podešavanje (F5) > Alatke > Licenca. Prema podrazumevanim vrednostima, Provera intervala podešena je na vrednost Automatski, a ESET server za licence proverava proizvod nekoliko puta tokom svakog sata. U slučaju povećanog mrežnog saobraćaja, promenite podešavanje na Ograničeno da biste smanjili preopterećenje. Kada je izabrano podešavanje Ograničeno, ESET Endpoint Security proverava server za licence samo jednom dnevno ili prilikom ponovnog pokretanja računara.


important

Ako je podešavanje Interval provere postavljeno na vrednost Ograničeno, sve promene u licenci koje unesete koristeći ESET Business Account /ESET MSP Administrator mogu da zahtevaju jedan dan dok se ne primene na podešavanja za ESET Endpoint Security.