Aktivacija nije uspela

U slučaju neuspešne aktivacije programa ESET Endpoint Security, najčešći uzroci tome su:

Licencni ključ se već koristi

Nevažeći licencni ključ. Greška obrasca za aktivaciju proizvoda

Dodatne informacije neophodne za aktivaciju nedostaju ili nisu važeće

Komunikacija sa bazom podataka aktivacije nije uspela. Ponovo pokušajte da aktivirate proizvod za 15 minuta

Veza sa ESET serverima za aktivaciju ne postoji ili je deaktivirana

Uverite se da ste uneli odgovarajući licencni ključ ili da ste priložili licencu van mreže, a zatim pokušajte još jednom da aktivirate.

Ako ne možete da je aktivirate, u našem paketu dobrodošlice ćete pronaći uobičajena pitanja, greške i probleme vezane za aktivaciju i licenciranje (dostupno je na engleskom i nekoliko drugih jezika).

Pokreni rešavanje problema za aktivaciju proizvoda preduzeća ESET