Zaštita od napada sa mreže

Aktiviraj zaščitu pred napadi iz omrežja (IDS) – Analizira sadržaj mrežnog saobraćaja i štiti od mrežnih napada. Svaki saobraćaj koji se smatra štetnim se blokira.

Aktiviraj zaštitu od mreže botova – Otkriva i blokira komunikaciju sa zlonamernim komandama i kontrolnim serverima na osnovu tipičnih obrazaca kada je računar zaražen i neki bot pokušava komunikaciju.Više o zaštiti od mreže botova pročitajte u rečniku.

IDS pravila – Ova opcija vam omogućava da konfigurišete napredne opcije filtriranja za otkrivanje nekoliko tipova napada i zloupotreba koji mogu da se iskoriste za pravljenje štete na računaru.