ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Mreža

Otvorite glavni prozor programa > Podešavanje > Mreža da biste konfigurisali osnovna podešavanja zaštite mreže ili rešili probleme u mrežnoj komunikaciji.

Da biste pauzirali ili deaktivirali pojedinačne module zaštite, kliknite na ikonu prekidača MODULE_ENABLED.


warning

Isključivanje modula zaštite može smanjiti nivo zaštite računara.

Kliknite na ikonu zupčanika GEAR pored modula zaštite da biste pristupili naprednim podešavanjima.

Zaštitni zid – Filtrira svu mrežnu komunikaciju na osnovu konfiguracije programa ESET Endpoint Security.

Konfigurisanje – Otvara prozor Napredno podešavanje zaštitnog zida gde možete da definišete kako će zaštitni zid upravljati mrežnom komunikacijom.

Pauziraj zaštitni zid (dozvoli sav saobraćaj) – Suprotno od blokiranja svog mrežnog saobraćaja. Ako se izabere, sve opcije filtriranja zaštitnog zida se isključuju, a sve dolazne i odlazne veze su dozvoljene. Kliknite na opciju Aktiviraj zaštitni zid da biste ponovo aktivirali zaštitni zid dok je filtriranje mrežnog sadržaja u ovom režimu.

Blokiraj sav saobraćaj – Zaštitni zid će blokirati svu dolaznu i odlaznu komunikaciju. Koristite ovu opciju samo ako sumnjate da postoji kritičan bezbednosni rizik koji zahteva prekidanje veze sistema sa mrežom. Kada je filtriranje mrežnog saobraćaja postavljeno na režim Blokiraj sav saobraćaj, kliknite na opciju Obustavi blokiranje svog saobraćaja da biste vratili zaštitni zid na normalno funkcionisanje.

Automatski režim – (kada je aktiviran drugi režim filtriranja) – Izaberite da biste promenili režim filtriranja na automatski režim (uz korisnički definisana pravila).

Interaktivni režim – (kada je aktiviran drugi režim filtriranja) – Izaberite da biste promenili režim filtriranja na interaktivni režim.

Zaštita od mrežnih napada (IDS) – Analizira sadržaj mrežnog saobraćaja i štiti od mrežnih napada. Blokira se svaki saobraćaj koji se smatra štetnim. ESET Endpoint Security vas obaveštava kada se povežete na nezaštićenu bežičnu mrežu ili mrežu sa slabom zaštitom.

Zaštita od mreže botova – Brzo i sigurno otkriva malver u sistemu.

Mrežne veze – Pokazuje mreže sa kojima su povezani mrežni adapteri sa detaljnim informacijama.

Rešavanje blokirane komunikacije – Pomaže vam da rešite probleme sa povezivanjem koje prouzrokuje ESET zaštitni zid. Detaljnije informacije potražite u čarobnjaku za rešavanje problema.

Rešavanje privremeno blokiranih IP adresa – Prikaz liste IP adresa koje su otkrivene kao izvor napada i dodate na crnu listu da bi se blokirala veza sa njima na određeni vremenski period.

Prikaži evidencije – Otvara datoteku evidencije zaštite mreže.

PAGE_EPFW_MAIN_SETTINGS