ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Privremena crna lista IP adresa

IP adrese koje su otkrivene kao izvor napada dodaju se na crnu listu da bi se blokirala veza sa njima na određeni vremenski period, a možete ih videti ako izaberete glavni prozor programa > Podešavanje > Zaštita mreže > Rešavanje privremeno blokiranih IP adresa. Privremeno blokirane IP adrese blokirane su na 1 sat.

Kolone

IP adresa – prikazuje blokiranu IP adresu.

Razlog blokiranja – prikazuje tip napada koji je sprečen sa adrese (na primer, napad skeniranjem TCP porta).

Istek vremena – prikazuje vreme i datum kada će se adresa ukloniti sa crne liste.

Kontrolni elementi

Ukloni – izaberite ovu opciju da biste uklonili adresu sa crne liste pre isteka vremena.

Ukloni sve – izaberite ovu opciju da biste odmah uklonili sve adrese sa crne liste.

Dodaj izuzetak – izaberite ovu opciju da biste dodali izuzetak zaštitnom zidu u IDS filtriranju.