ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Rešavanje problema sa pristupom mreži

Čarobnjak za rešavanje problema pomaže da rešite probleme sa povezivanjem izazvane zaštitnim zidom. Rešavanje problema sa pristupom mreži možete da pronađete u glavnom prozoru programa > Podešavanje > Mreža > Rešavanje blokirane komunikacije.

Izaberite da li želite da prikažete komunikaciju blokiranu za Lokalne aplikacije ili blokiranu komunikaciju sa funkcije Daljinski uređaji.

Iz padajućeg menija izaberite vremenski period tokom kog je komunikacija bila blokirana. Lista nedavno blokiranih komunikacija pruža vam pregled tipa aplikacija ili uređaja, reputacije i ukupnog broja aplikacija i uređaja blokiranih tokom tog vremenskog perioda. Da biste saznali više detalja o blokiranoj komunikaciji kliknite na opciju Detalji. Sledeći korak je deblokiranje aplikacije ili uređaja na kom je došlo do problema sa povezivanjem.

Kada kliknete na opciju Odblokiraj, prethodno blokirana komunikacija će biti dozvoljena. Ako i dalje imate problema sa aplikacijom ili uređaj ne radi kao što je očekivano, kliknite na opciju kreiranje drugog pravila i sva prethodno blokirana komunikacija za taj uređaj će sada biti dozvoljena. Ukoliko problem i dalje postoji, ponovo pokrenite računar.

Kliknite na opciju Otvori pravila zaštitnog zida da biste videli pravila kreirana od strane čarobnjaka. Osim toga, možete da vidite pravila koja je kreirao čarobnjak u okviru opcija Napredno podešavanje > Zaštite > Zaštita pristupa mreži > Zaštitni zid > Pravila > Uredi.


note

Sledeći članak iz ESET baze znanja je možda dostupan samo na engleskom jeziku:


important

Ako pravilo ne može da se kreira, dobićete poruku o grešci. Kliknite na opciju Pokušaj opet i ponovite postupak da biste deblokirali komunikaciju ili kreirajte drugo pravilo sa liste blokirane komunikacije.