ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Napredno podešavanje

Napredno podešavanje vam omogućava da konfigurišete detaljna podešavanja za ESET Endpoint Security koja odgovaraju vašim potrebama.

Da biste otvorili napredno podešavanje, otvorite glavni prozor programa i pritisnite taster F5 na tastaturi ili kliknite na Podešavanje > Napredno podešavanje.


note

Kada kreirate polisu u ESET PROTECT On-Prem veb konzoli, možete da izaberete zastavicu za svako podešavanje. Podešavanja sa zastavicom „Nametni“ imaju prioritet i ne mogu da se zamene novijom polisom (čak i kada nova polisa ima zastavicu „Nametni“). Na ovaj način se obezbeđuje da se ovo podešavanje neće promeniti (npr. od strane korisnika ili naknadnim polisama tokom spajanja). Više informacija potražite u pomoći na mreži za zastavice za ESET PROTECT On-Prem.


note

Na osnovu podešavanja pristupa, od vas će možda biti zatraženo da unesete lozinku kako biste otvorili napredno podešavanje.

U naprednom podešavanju možete da konfigurišete sledeća podešavanja:

CONFIG_SCANNER