ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Povezivanje

U određenim mrežama, proxy server može posredovati u komunikaciji između vašeg računara i interneta. Ako koristite proxy server, potrebno je da definišete sledeća podešavanja. U suprotnom, program ESET Endpoint Security i njegovi moduli ne mogu automatski da se ažuriraju. U programu ESET Endpoint Security, podešavanje proxy servera je dostupno u dva različita odeljka menija Napredno podešavanje.

Globalna podešavanja proxy servera mogu da se konfigurišu u meniju Napredno podešavanje > Povezivanje > Proxy server. Navođenje proxy servera na ovom nivou definiše globalne postavke proxy servera za ceo program ESET Endpoint Security. Ovde navedene parametre koristiće svi moduli koji zahtevaju vezu sa Internetom.

Da biste odredili globalna podešavanja proxy servera, aktivirajte opciju Koristi proxy server, a zatim unesite adresu za Proxy server zajedno sa brojem za Port proxy servera.

Ako komunikacija sa proxy serverom zahteva potvrdu identiteta, izaberite opciju Proxy server zahteva potvrdu identiteta i unesite važeće korisničko ime i lozinku u odgovarajuća polja. Izaberite opciju Otkrij proxy server da biste automatski otkrili i uneli podešavanja proxy servera. Da biste pronašli postavke proksija u operativnom sistemu, pritisnite tasterske prečice Windows + I i kliknite na Mreža i Internet > Proxy. ESET Endpoint Security će kopirati parametre navedene u opcijama Interneta za Internet Explorer ili Google Chrome.


note

Morate ručno da unesete korisničko ime i lozinku u postavke za Proxy server.

Koristi direktnu vezu ako proxy nije dostupan – Ako je ESET Endpoint Security konfigurisan tako da koristi proxy, a taj proxy nije dostupan, ESET Endpoint Security će ga zaobići i direktno će komunicirati sa ESET serverima.

Podešavanja proxy servera mogu da se konfigurišu i u okviru menija Napredno podešavanje > Ažuriranje > Profili > Ažuriranja > Opcije povezivanja tako što ćete izabrati Veza putem proxy servera u padajućem meniju Proxy režim. Ova konfiguracija se primenjuje samo na ažuriranja i preporučuje se za laptop računare koji primaju ažuriranja modula sa udaljenih lokacija. Više informacija potražite u odeljku Napredno podešavanje ažuriranja.

PROXY_SERVER