ESET Online pomoć

Pretraga Srpski
Izaberite temu       

HTTP server i SSL za Mirror

U odeljku HTTP server na kartici Mirror možete da navedete Port servera koji će HTTP server slušati, kao i tip Potvrde identiteta koji HTTP server koristi. Prema podrazumevanim postavkama, port servera je postavljen na 2221.

Potvrda identiteta – Definiše način potvrde identiteta koji se koristi za pristup datotekama ažuriranja. Dostupne su sledeće opcije: Nijedno, Osnovno i NTLM. Izaberite opciju Osnovno da biste koristili base64 šifrovanje sa osnovnom potvrdom identiteta putem korisničkog imena i lozinke. Opcija NTLM obezbeđuje šifrovanje pomoću metoda bezbednog šifrovanja. Za potvrdu identiteta koristi se korisnik kreiran na radnoj stanici koja deli datoteke ažuriranja. Podrazumevana postavka je Nijedno i ona odobrava pristup datotekama ažuriranja bez potrebe za potvrdom identiteta.


note

Podaci za potvrdu identiteta kao što su Korisničko ime i Lozinka namenjeni su samo za pristup mirror HTTP serveru. Popunite ova polja samo ako su korisničko ime i lozinka neophodni.

Dodajte Datoteku lanca certifikata ili generišite samostalno potpisan certifikat ako želite da pokrenete HTTP server sa podrškom za HTTPS (SSL). Dostupni su sledeći tipovi certifikata: ASN, PEM i PFX. Kao dodatnu meru bezbednosti, možete da koristite HTTPS protokol za preuzimanje datoteka ažuriranja. Skoro je nemoguće pratiti prenos podataka i podatke za prijavljivanje kada se koristi ovaj protokol. Opcija Tip privatnog ključa podrazumevano je podešena na Integrisano (i zato je opcija Datoteka privatnog ključa podrazumevano deaktivirana). To znači da je privatni ključ deo izabrane datoteke lanca certifikata.


important

Samostalno potpisani certifikati za HTTPS mirror

Ako koristite HTTPS mirror server, morate da uvezete njegov certifikat u pouzdano vrhovno skladište na svim računarima klijenta. Pogledajte Instaliranje pouzdanog vrhovnog certifikata u operativnom sistemu Windows.