ESET Online pomoć

Pretraga Srpski
Izaberite temu       

Mirror za ažuriranje

ESET Endpoint Security vam omogućava da kreirate kopije datoteka ažuriranja koje mogu da se koriste za ažuriranje drugih radnih stanica na mreži. Praktično rešenje u LAN okruženju je da se koristi „mirror“ – kopija datoteka ažuriranja – zato što datoteke ažuriranja ne moraju ponovo da se preuzimaju sa servera dobavljača ažuriranja za svaku radnu stanicu ponaosob. Ažuriranja se preuzimaju na lokalni mirror server, a zatim se distribuiraju u sve radne stanice da bi se izbegao rizik od opterećivanja mrežnog saobraćaja. Ažuriranje klijentskih radnih stanica iz Mirror kopije optimizuje raspoređivanje opterećenja mreže i štedi propusni opseg Internet veze.


warning

Mirror za ažuriranje kreira kopije datoteka ažuriranja koje mogu da se koriste za ažuriranje radnih stanica na kojima je instalirana ista generacija programa ESET Endpoint Security za Windows. (na primer, ESET Endpoint Security za verziju Windows 10.x kreira datoteke ažuriranja samo za verziju 10.x ESET Endpoint Antivirus za Windows i ESET Endpoint Security za Windows)


note

Da biste smanjili internet saobraćaj na mrežama na kojima se koristi ESET PROTECT radi upravljanja velikim brojem klijenata, preporučujemo da koristite ESET Bridge umesto da konfigurišete klijenta kao mirror ESET Bridge može da se instalira pomoću programa ESET PROTECT, korišćenjem sveobuhvatnog instalacionog programa, ili kao samostalna komponenta. Za više informacija i razlike između usluge ESET Bridge, Apache HTTP Proxy, Mirror alatke i direktne veze, pogledajte našu stranicu pomoći na mreži za ESET PROTECT.

Opcije konfiguracije za lokalni Mirror server su dostupne u odeljku Napredno podešavanje > Ažuriranje > Profili > Ažuriraj Mirror.

CONFIG_UPDATE_MIRROR

Da biste kreirali mirror na radnoj stranici, aktivirajte opciju Kreiraj mirror za ažuriranje. Aktiviranje te opcije aktivira druge opcije konfiguracije mirror kopije, kao što su način pristupa datotekama ažuriranja i putanja ažuriranja ka mirror kopijama datoteka.

Pristup datotekama ažuriranja

Omogući HTTP server – Ako je aktivirana ova opcija, datotekama ažuriranja se može pristupiti putem HTTP-a, za šta nisu potrebni akreditivi.

Načini pristupa mirror serveru su detaljno opisani u odeljku Ažuriranje iz Mirror kopija. Postoje dva osnovna načina pristupa mirror kopiji – fascikla sa datotekama ažuriranja može da se predstavi kao deljena mrežna fascikla ili klijenti mogu da pristupe mirror kopiji koja se nalazi na HTTP serveru.

Fascikla namenjena za skladištenje datoteka ažuriranja za mirror kopiju definisana je u odeljku Fascikla za skladištenje mirror datoteka. Da biste odabrali neku drugu fasciklu, kliknite na dugme Obriši da biste izbrisali unapred definisanu fasciklu C:\ProgramData\ESET\ESET Endpoint Security\mirror i izaberite opciju Uredi da biste potražili fasciklu na lokalnom računaru ili u deljenoj mrežnoj fascikli. Ako je za navedenu fasciklu potrebno ovlašćenje, podaci za potvrdu identiteta moraju se uneti u polja Korisničko ime i Lozinka. Ako se izabrana odredišna fascikla nalazi na mrežnom disku koji radi pod operativnim sistemom Windows NT/2000/XP, navedeno korisničko ime i lozinka moraju da imaju privilegije za upisivanje u izabranu fasciklu. Korisničko ime treba uneti u formatu Domen/korisnik ili Radna grupa/korisnik. Ne zaboravite da unesete odgovarajuće lozinke.